Dag: 21 november 2022

Många fel, brister och skador inom byggsektorn hänger samman med dålig kultur inom byggprojekten. Upphandlingsmyndigheten och Boverket har, tillsammans med aktörer i branschen, arbetat fram stöd och förslag på kontraktsvillkor som kan bidra till en god projektkultur. Målet är att minska fel, brister och skador inom byggverksamhet.

JOMs Nordhägnssystemet är formgivet för att passa i krävande miljöer med höga krav på form och funktion. Livscykelperspektivet en viktig aspekt när materialet som står länge premieras och omhändertas genom underhåll på ett ekonomiskt och miljövänligt sätt hellre än att bytas ut.

Från tillverkaren Dustcontrol kommer en uppdaterad serie DC Tromb dammextraherare.

En av de viktigaste förbättningarna är, enligt tillverkaren, att DC TrombTwin-modellerna kan separeras. Det betyder att de lätt kan delas, flyttas och sättas ihop igen vilket underlättar vid exempelvis golvslipning.

Betonggjutning har hittills inneburit formar i plywood eller kanalplast.

Nu kommer wellpapp, en idé från förpackningstillverkaren DS Smith i nära samarbete med byggföretaget Novab. Avsevärt billigare och samtidigt okomplicerat i miljösammanhang. Fullt återvinningsbart och utan skadlig inverkan om något råkar hamna i naturen.