L

Rot-utbetalningarna sjönk med 20 miljoner i augusti jämfört med samma månad förra året. Även antalet köpare sjönk och antalet utförare minskade dramatiskt.

Vi börjar vänja oss vid låga siffror jämfört med tiden då avdragen var 50 procent. Efter sänkningen till 30 procent förra året halverades utbetalningarna till en bra bit under en miljard kronor per månad. I augusti i år hamnade utbetalningarna på drygt 738 miljoner kronor, cirka 20 miljoner mindre än samma månad i fjol.

Drygt 117 000 köpare är också en liten sänkning. 24 000 utförare innebär att 1 000 hantverkare försvunit från Rot-marknaden jämfört med augusti förra året. Samtidigt kan vi läsa om att konkurserna ökar kraftigt bland byggfirmorna. Det verkar alltså som att försämringen av Rot-avdraget har haft effekt och att de stora bostadsbyggena inte riktigt kommer de små firmorna till del.  

Förbryllar gör dock att byggmaterialhandeln går fortsatt bra. Kan det vara så att renoveringstrenden fortsätter men att det allt oftare sker svart. Det finns det ännu ingen som har analyserat.