Bläddrar: Juridik

Det norska företaget Hunton Fiber, som producerar träfiberisolering, dömdes i oktober för brott mot marknadsföringslagen i Patent- och marknadsdomstolen, som…

Förseningsavgifter för konsumentkrediter bryter mot konsumentkreditlagen. Det har Patent- och marknadsdomstolen slagit i en färsk dom. Enligt domen förbjuds Svea…

För att genomföra EU-direktivet om arbetsvillkor, föreslår regeringen nya regler som ska leda till tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor samt säkerställa anpass­ningsförmågan på arbetsmarknaden.

Nästan hälften av miljöpåståenden i reklam saknar grund. Det visar en undersökning som gjorts av Konsumentverket och andra konsumentmyndigheter i…

Regeringen föreslår att den tillfälliga stämmolagen som upphörde att gälla vid årsskiftet återinförs, vilket ska underlätta att genomföra bolags- och föreningsstämmor under rådande pandemiläge.

Regeringen föreslår ett nytt avståndsbaserat färdmedelsneutralt reseavdrag. Den föreslagna reseavdraget väntas ge 260 000 fler personer skattelättnader än dagens reseavdrag. Dessutom utlovas kompensation för dagens höga drivmedelspriser.

Reklamombudsmannen, Ro, delar vvs-grossisten Jafos uppfattning att Faluplasts reklam om golvbrunnar var vilseledande, särskilt då Faluplast medgav att det kan…

För att genomföra EU-direktivet om arbetsvillkor i svensk lagstiftning, föreslår regeringen regeländringar som ska förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor .

Ett K-rautavaruhus sålde byggmaterial på kredit till en person för en företagskunds räkning, trots att personen inte var behörig att…