Bläddrar: Juridik

Regeringen ger Arbetsmiljöverket uppdraget att redogöra för hur man kan förebygga belastningsskador i rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete.

Riktlinjerna för en ansvarsfull marknadskommunikation har uppdaterats. Syftet är att komma till rätta med den osäkerhet som finns avseende hur man kan använda miljö- och klimatargument i marknadsföringen.

Branschorganisationen Swedisol uppger att Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit Huntons överklagande av domen som slog fast att marknadsföringen av dess produkters klimatprestanda var vilseledande.

Konkurrensverket gör en särskild granskning av BEWI:s förvärv av Jackon Holding AS. Affären kan förbjudas om den bedöms leda till en sämre konkurrens avseende isoleringsprodukter, förpackningar och komponenter.

Regeringen föreslår ett nytt avståndsbaserat färdmedelsneutralt reseavdrag. Den föreslagna reseavdraget väntas ge 260 000 fler personer skattelättnader än dagens reseavdrag. Dessutom utlovas kompensation för dagens höga drivmedelspriser.

För att genomföra EU-direktivet om arbetsvillkor, föreslår regeringen nya regler som ska leda till tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor samt säkerställa anpass­ningsförmågan på arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår ett nytt åtgärdspaket på kort och lång sikt för att möta prisökningar på drivmedel och el på grund av kriget i Ukraina. För företagen föreslås bland annat sänkt drivmedelsskatt.

Biltemas radioreklam för hämtmat är inte könsdiskriminerande. Reklamombudsmannen, Ro, anser att “pap­pans antydda beteende, att äta en extra glass i smyg, inte är en stereotyp könsroll förknippad med män”.

En man i Skellefteå sålde sitt företag till en större kedja och fortsatte som vd och platschef. Han sade upp sig och startade en konkurrerande verksamhet. Nu döms han i tingsrätten för avtalsbrott. Skadeståndet fastställdes till 25 000 kronor.