L

Akta er för goodwill

Hur ser balansen  ut mellan de olika köpargrupperna konsumenter, bygghantverkarna och riksbyggarna? Det är väl snart dags att omvärdera dessa begrepp. Varför, kan man undra? Jag menar av den anledningen att en stor del av våra köpare står med sämre köpvillkor än andra. I andra fall kan de i brist på rätt villkor överkompenseras för ”strul” genom helt okontrollerad goodwill ersättning.

När det gäller konsumenterna är min rekommendation att man omedelbart slutar med oreglerad kompensation för ”strul”, eller som vi kallar det i branschen ”goodwill”. Det finns inget stöd för sådan kompensation i vare sig konsumentköplagen (KKL) eller i de avtal vi tecknar med den köpargruppen.

Däremot är det höga krav på att konsumenten alltid skall ha full kompensation för de ”kostnader” de har haft till följd av felen. D.v.s. mot uppvisande av kvitton och betalda fakturor på kostnader som har direkt samband med felen, skall konsumenten ha rätt till ersättning. Men kom ihåg att orsakssambanden måste vara tydliga. Att ersätta konsumenten för eget arbete kan dessutom betyda att skatt skall betalas för ersättningen. Bygghantverkarföretagen (BHV) är den grupp som de flesta bygghandlare anser som sin viktigaste kundgrupp. Det är ROT marknaden som är den största marknaden för medlemsföretagen i byggmaterialhandeln. ROT marknaden definieras som renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader till konsumenter. Det behöver inte nödvändigtvis alltid
vara med ROT-avdrag när man beskriver denna marknad, men den är lätt att beräkna genom avdragen. T.ex. så får man inte ROT avdrag på nybyggnader men den räknas när vi talar om ROT marknaden.

Om vi tar bort specialhantverkare som rörläggare, elektriker, plåtslagare, målare m.fl. för att få fram vad vi menar med Bygghantverkare, bildar de en grupp som man uppskattat till drygt 100.000 bolag. Specialhantverkarna arbetar vanligtvis som underentreprenörer (UE) till Bygghantverkarna eller på avtal med konsumenten. 52 % är aktiebolag, 6 % är handelsbolag och hela 42 % är enskilda bolag. Ett annat kännetecken är att de har väldigt få anställda och arbetar i s.k. kamratkluster istället för att ha egna anställda. Nu kommer vi till själva källan till problemet eller dilemmat; Dessa bygghantverkare svarar för största andelen försäljning inom branschen samtidigt som det är de som har de sämsta och mest oreglerade villkoren vid köp av sitt byggmaterial. Som det nu är har bygghandeln antingen inget avtal alls och då är det köplagens (KL) villkor som gäller. Hela bevisbördan ligger då på BHV, eller så använder man ABM 07. Jag skall därför ge mig in på att förklara några viktiga juridiska skillnaden mellan ABM 07 och Konsumenttjänstlagen (KtjL).

För att nedbringa helt oreglerade ”strulersättningar” i form av goodwill till dessa grupper rekommenderar jag ett köpavtal som harmoniseras mot Allmänna köpvillkor för ABS 09 och ABS 09 och inte ABM 07. Byggmaterialhandeln skall aldrig ta ansvar för tjänsterna (montering, användning, hantering m.m.).

                           Konsument                                    ABM 07

Omfattning

Gäller enbart för byggvaror som

är avsedda att utgöra en del i en

byggnad.

För allt material oavsett vad

det är.

Reklamation/Garanti

Gäller för 10 års reklamationsrätt

och ingen garanti.

Frivillig garanti

2 års reklamationsrätt enligt KL.

5 års garanti

Omsorg

Omsorgs §§ för konsumentens

tycke smak gäller.

Tolkningsföreträden

Enbart avtal gäller.

Inget tolkningsföreträde.

Småhusentreprenader

 

Egen lagstiftning för småhusentreprenader

Enligt KL eller entreprenadavtalen.

Krav på varukontroller.

Ingen särskild. Både vid mottagandet och

innan det monteras.

Vad är fel?

Inte tydligt reglerat Tydligare reglerat
Leveransförseningar

Enligt redovisning av kostnader

eller avtalat vite.

Vite minimum 2000 kronor/vecka

eller 2% på köpesumman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Folkesson, förbundsjurist E-mail:
Publicerad 2017-05-08 08:08:52