Tre av fyra är nöjda i byggmaterialhandeln

Tre av fyra medarbetare inom byggmaterialhandeln känner sig nöjda med sin arbetssituation visar en undersökning som Byggmaterialhandlarna genomfört bland de anställda i sina medlemsföretag. Störst förbättringspotential är områdena utveckling och karriär.

Undersökningen visar att behovet av utvecklingsmöjligheter och chans till att växa i företaget är som störst för personer mellan 20–35 år.

– Utvecklingsmöjligheterna är inget oväntat resultat, nästan vartenda bolag jobbar med det inklusive vi själva. Vi har ett utbildningsprogram med både ledarskapsutbildningar och utbildningar för medarbetare. Det är en grundläggande framgångsfaktor som jag även vill rekommendera till våra branschkollegor, säger Karin Eriksson, vd på XL-Bygg.

Byggmaterialhandlarna konstaterar att medarbetarna i deras medlemsföretag trivs på sina arbetsplatser och med sina arbetsuppgifter och kollegor. Vidare upplevs branschen mer positiv jämfört med genomsnittet i motsvarande undersökningar hos andra företag inom privat sektor.

1802 personer besvarade enkäten över hela landet vilket motsvarar ca en tiondel av alla anställda i branschen. 24 % av dessa är kvinnor.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-11-05 09:25:37