L

Antalet bygglov minskar kraftigt

Beviljade bygglov för småhus under 2018 har minskat med nära 25 procent. Byggloven för flerbostadshus har sjunkit ännu mer och indikerar en minskning med drygt 30 procent, skriver Industrifakta.

Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära anser Industrifakta att det är tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period föregående år. Dels har flera års kraftigt byggande bidragit till rekylen, dels påverkar de nya amorteringsreglerna som trätt i kraft under 2017-2018.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-11-05 09:28:08

Länk till nyhetsarkivet