L

Ökad lönsamhet i små byggföretag

Trots det minskade ROT-avdraget beräknas småföretagen i byggbranschen nå en lönsamhet på 18,2 procent under 2018 vilket är en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med i fjol, visar en rapport av LRF Konsult.

I rapporten dras slutsatsen att sänkningen av ROT-avdraget i början av 2016 ledde till en kortare nedgång, men att lönsamheten nu väntas nå en ny toppnivå. 

Branschen gynnas av den ekonomiska tillväxten och hushållens fortsatta vilja att konsumera. Vidare ökar omsättningen av bostäder vilket driver upp efterfrågan på renoveringar och ombyggnationer.

I rapporten konstaterar LRF Konsult att bostadsbyggandet peakade 2017 och kommer att att avta 2018,  ändå är aktiviteten i byggsektorn fortsatt hög. Personalkostnaderna väntas minska under året då allt fler byggföretag anställer utländsk arbetskraft för att möta konkurrensen från utländska byggföretag.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-11-05 09:28:58

Länk till nyhetsarkivet