L

Thomas Betong väljer fossilfritt

Thomas Betong konverterar alla sina fabriker till att drivas med biobaserad och förnybar eldningsolja. Satsningen genomförs i samtliga fabriker oavsett om där produceras fabriksbetong eller prefabricerade betongelement.

Entreprenad.com skriver att satsningen gör att företaget minskar sin klimatpåverkan från uppvärmningsprocessen i fabrikerna med 55 procent, då det nya bränslet minskar utsläppen av koldioxid med strax över 1100 ton koldioxid per år vid bibehållen produktionsvolym.

Tomas Betongs omställning till fossilfritt genomförs i samarbete med Stockholm Biodiesel som levererar en eldningsolja som till 100 procent består av RME, rapsmetylester.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-12-03 05:41:26

Länk till nyhetsarkivet