L

Kompanjonen i bräschen för återbruk av byggmaterial

Per Håkansson Per Håkansson

Slit och släng är kanske snart ett minne blott. I tio år har Komanjonen AB i Stockholm sålt begagnat byggmaterial till byggbolag och fastighetsägare.

- Vi gör samma sak som Bauhaus och Byggmax, men är mycket mindre, säger Per Håkansson, ägare och vd på Kompanjonen AB.

Kompanjonen omsätter drygt 7 miljoner kronor per år och har 4 anställda. Affärsidén är att köpa begagnat byggmaterial av återbruksleverantörer, som exempelvis kan vara  fastighetsägare.

- De kan också vara en kund till oss. Och då blir det cirkulärt, säger Per Håkansson.

Enligt honom är Sverige nästan världsmästare på återvinning. När det gäller återbruk av byggmaterial är vi inte så bra. För att underlätta återbruk, deltar Kompanjonen i projektet Centrum för Cirkulärt Byggande, som just nu skapa ren nationell marknadsplats för återbrukat byggmaterial.

- En nationell portal skulle lösa mycket. Om det exempelvis behövs 290 dörrar till ett projekt, så klarar vi inte det idag. Så ser inte flödena ut. Projektet kommer att hjälpa oss att lösa detta, att få upp volymerna, säger Per Håkansson som hoppas att klassiska tillverkare ska se möjligheterna och inte se det som kannibalism.

Återbruksagenter

Per Håkansson ser en framtid där särskilda agenter syr ihop beställningar av återbrukat byggmaterial.

- De skulle kunna fungera precis som resebyråer. En beställare som behöver 290 dörrar vänder sig till en sådan agent som tar upp beställningar från olika leverantörer, precis som en resebyrå. Då behöver beställaren bara ha kontakt med en part.

Generationsfråga

Per Håkansson berättar att de idag inte har några konkurrenter och att det inte lätt att vara själv. Efterfrågan är oändligt mycket större än vad de kan leverera.

- Vi behöver fler återförsäljare av återbrukat byggmaterial och hoppet står till dem som är 35 år och yngre, de är genuint frustrerade över att det slängs så mycket. 50-åringar och äldre, där är det mest prat.

Paradigmskifte?

Per Håkansson pekar på att det inte bara finns en marknad för återbruk av byggmaterial, utan även en för återtillverkning av byggprodukter. Om det exempelvis om finns efterfrågan på begagnade dörrar av en viss typ men men de har fel kulör, då finns det inget bra system för att måla om dörrarna i industriell skala.

- Traditionella tillverkare av byggprodukter borde kunna jobba mer med återbruk. Och vanliga byggvaruhus borde kunna sälja begagnat. De skulle exempelvis kunna ha våra produkter i ett hörn. Det skulle påskynda paradigmskiftet rejält, säger Per Håkansson.

Läs mer om den nya marknadsplatsen för begagnat byggmaterial i nästa nummer av JBF.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-12-03 05:50:40

Länk till nyhetsarkivet