L

Ökad försäljning för byggmaterialhandeln i oktober

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 8,5 procent i oktober.

Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade i oktober för tredje månaden i rad. Ökningen uppgick till 8,5 procent mätt på jämförbara butiksenheter och i löpande priser. Oktober 2018 innehöll en vardag mer än oktober 2017, vilket innebär att en kalendereffekt har påverkat utfallet positivt. Den ackumulerade tillväxten för perioden januari till oktober landade därmed på 3,1 procent.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2018-12-03 06:04:57

Länk till nyhetsarkivet