Krav på skärpta regler för cellplast

Idag finns inga särskilda krav för hur småhus får isoleras med cellplast. Eftersom cellplast ökar risken vid brand, måste användningen av cellplast regleras, anser Johan Smeds, byggnadsteknisk expert, och Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund

De skriver i dagensjuridik.se att det saknas regelverk att förhålla sig till vid användningen av cellplast vid projektering småhusfasader. De hävdar att avsaknaden av regelverk historiskt sett inte brukar borga för byggnadsteknisk kvalité.

Visserligen har cellplast otvetydigt vissa fördelar, men enligt dem finns det tydliga brandrisker med att använda materialet. Risker som nu ökar när allt fler tilläggsisolerar sina hus på grund av de ökande energikostnaderna.

Villaägarnas Riksförbund vill nu att regeringen uppdrar till Boverket att utreda om användningen av cellplastisolering i småhus bör regleras och i sådant fall hur en sådan reglering ska se ut.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-04-07 18:23:47

Länk till nyhetsarkivet