Västsverige drar upp bygghandeln

Bygghandelns försäljning växte stabilt under februari 2019 visar Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex. Västra Sverige växer fortfarande starkt medan mellansverige och södra Sverige hade en svag utveckling.

Sedan 2010 har västra Sverige vuxit starkast. Vissa andra regioner växte i samma takt, men efter 2015 har västra Sverige dragit ifrån. I Stockholmsregionen har tillväxten efter 2015 mattats av rejält och har haft den lägsta tillväxten under perioden.

Industrifakta konstaterar också att Byggmaterialanvändningen dalar i Stockholms län. Där sjönk det samlade byggmaterialvärdet vid ny- och ombyggnad med drygt 30 procent 2018 jämfört med året innan. Minskningen gällde samtliga husbyggnadssektorer men var lägre inom sektorer som industrins husbyggande och ombyggnad av flerbostadshus.

Det kan jämföras med Skåne där byggmaterialvärdet ökade med nästan 15 procent och Västra Götaland som hade i stort sett oförändrad volym under perioden 2017-2018.

Byggmaterialhandlarna anser att förändringen av rot-avdraget vid årsskiftet 2015/2016 och införandet av amorteringskravet 2016 tillsammans med att färre flyttade på grund av lägre bostadspriser samt nedgång i renoveringar är orsaker till den magra tillväxten i Stockholm.

Ranking genomsnittlig tillväxt 2010-2018

1.Västra Sverige

2. Norra Sverige

3. Mellansverige

4. Södra Sverige

5. Stockholmsregionen

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-04-07 18:14:49

Länk till nyhetsarkivet