Bygma slår rekord

Vd Peter H Christiansen Bygma Vd Peter H Christiansen Bygma

Bygmakoncernen visar ett rekordresultat för räkenskapsåret 2018. Samtliga bolag i den danska företagsgruppen har bidragit, däribland det svenska dotterbolaget Bygma AB som omsatte 1,2 miljarder kronor i sina 17 anläggningar.

Bygmas drygt 100 anläggningar i Danmark, Island och Sverige hade en total omsättning på 10,74 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 547 miljoner kronor jämfört med 2017. Det motsvarar en omsättningsökning på 5,4 procent som tillkommit i sin helhet från organisk tillväxt.

– Vi har genom engagemang och hårt arbete lyckats öka intäkt per anställd på samtliga av våra marknader. Vi förväntar oss en något lägre marknadstillväxt de närmaste åren, men fortsätter att utveckla verksamheten genom att investera i vår befintliga verksamhet och genom att göra förvärv om och där relevanta möjligheter uppstår. Det gäller inte minst den svenska marknaden där vi vill fortsätta att växa, säger Peter H. Christiansen, vd Bygmakoncernen.

Koncernens resultatet före skatt uppgår till 606 miljoner kronor vilket är en ökning med 94 miljoner kronor eller 18,2 procent i jämförelse med 2017.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-04-22 06:00:13

Länk till nyhetsarkivet