Södra inledde starkt

Södras nettoomsättningen för det första kvartalet 2019 ökade med 11 procent till 6 318 miljoner kronor och rörelseresultat ökade med 22 procent till 1 148 miljoner kronor. Enligt Södra är efterfrågan god och prisnivån är fortsatt hög.

Priserna på företagets huvudprodukter, marknadsmassa och sågade trävaror, låg på en fortsatt god prisnivå under kvartalet, även om en viss prisnedgång kunde förutses.

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 147 miljoner kronor jämfört med fjolårets 100 miljoner kronor under samma period. Omsättningen uppgick till 1 498 miljoner kronor som kan jämföras med förra årets 1 279 miljoner kronor.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-05-05 19:18:43

Länk till nyhetsarkivet