Setra Rolfs-affären kritiseras

Kalix kommun är kritiskt till försäljningen av sågverket Setra Rolfs. Kommunen ser den misslyckade försäljningen som ett svek. Setra hävdar att man inte fått ett tillräckligt bra bud.

Skogsaktuellt.se uppger att försäljningen av Setra Rolfs har pågått i snart ett år, och det har funnits ett antal intressenter varav en är från orten.

Den lokale intressenten vill ta över sågen men anser sig sviken av Sveaskog som muntligen ska ha lovat ett råvaruavtal, vilket är en förutsättning för att driva sågen. Men sedan ska allting bara ha förhalats.

Kalix kommun har samma uppfattning och de misstänker att det ligger något annat bakom oviljan att sälja sågen, att ambitionen hela tiden varit att lägga ner den.

Hannele Arvonen, nuvarande vd för Setra och blivande vd för Sveaskog, anser att inget av de nuvarande buden varit tillräckligt bra och att tiden för en försäljning börjar rinna ut.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-05-05 19:21:02

Länk till nyhetsarkivet