Förslag om bygglån för landsbygden

Inför ett statligt topplån för att finansiera ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden, föreslår Boverket i en färsk rapport till regeringen.

För ett år sedan fick Boverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande på landsbygden.

Enligt förslaget förutsätter topplånet att ett bottenlån har beviljats av en bank eller annan kreditgivare och att kommunen gör ett åtagande. En eventuell förlust på topplånet fördelas mellan staten (65 procent), kommunen (25 procent) och låntagaren (10 procent).

Topplånet ska maximalt kunna lämnas upp till 85 procent av produktionskostnaden.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-05-05 19:30:05

Länk till nyhetsarkivet