Nybyggnadsvolymen minskar

Nybyggnadsvolymen i Sverige är den lägsta sedan 2015. Nedgången har skett på bred front och berört flertalet sektorer på byggmarknaden, skriver Industrifakta i sin senaste konjunkturrapport.

Det är främst nybyggnadsvolymen som har minskat. Med drygt 31 miljarder kronor i påbörjade investeringar var tredje kvartalet förra året det svagaste.

Ny- och tillbyggnadsvolymen för helåret 2018 var även den lägsta sedan 2015 med en total investeringsvolym på cirka 190 miljarder kronor.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-05-05 19:34:25

Länk till nyhetsarkivet