Woody prisar Holger Stugmaterial

Holgers Stugmaterial AB I Borås och Jönköping vann Woody Sustainability Award 2019 för att ha ersatt all all diesel i sin fordonsflotta med miljövänligt HVO-bränsle och minskat sin miljöbelastning.

Woody Sustainability Award delas ut till den anläggning eller delägare inom Woody-kedjan som genom innovation och förändring av verksamheten visar hur man kan minska belastningen på miljö och klimat.

Holgers fick priset för att ha visat att det går att göra hållbarhetsarbetet till en integrerad del av verksamheten och affärsmodellen. Bytet till det dyrare HVO-bränslet har besparat atmosfären 506 000 kilo fossil koldioxid under 2018.

Prismotiveringen löd:

"Med fokus på ett av de globala hållbarhetsmålen; Bekämpa klimatförändringarna, har Holgers genom sina val och handlingar visat på möjligheterna till en väg som flera kommer att behöva gå. De har bevisat att det fungerar att arbeta med stora miljöförbättringar kombinerat med affärsmässig framgång."

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-05-05 19:41:58

Länk till nyhetsarkivet