L

Klartecken för Fresks-affären

Konkurrensverket har godkänt Keskos förvärv av Fresks Group och nu har affären slutförts. Kesko och Fresk Group har gemensamt börjat bygga upp en affärsenhet med fokus på att serva proffskunder inom bygg- och teknisk handel.

Köpet av Fresks Group är en del av Keskos tillväxtstrategi att stärka marknadspositionen på den svenska marknaden, främst mot proffskunder inom bygg- och teknisk handel.

Genom förvärvet får Kesko tillgång till ett antal starka lokala varumärken så som Fresks, Östergyllen, Gärdin & Persson, Urban Strålins Byggvaror och Färingsö Trä. Fram till 30 juni sker en övergång från XL-Bygg till Kesko Sverige.

Kesko köpte Fresks Group av de tidigare ägarna riskkapitalbolaget Litorina, Oscarson Invest och Fresks ledningsgrupp.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-05-20 12:12:27

Länk till nyhetsarkivet