L

JBF fortsätter leverera!

JBF har bevakat bygg-, järn- och färgfackhandeln i 27 år och sedan 16 år haft samarbete med den organisation som i dag heter Byggmaterialhandlarna. Avtalet sträcker sig till årsskiftet 2019/2020. Därefter kommer JBF att som tidigare vara en helt fristående tidning.

Precis som det var 1992 är antalet företag som säljer varor inom branscherna mer än tre gånger fler än de organisationsanslutna. Vi låter även i fortsättningen alla inom bygg-, järn- och färgfackhandeln, såväl organisationsanslutna som övriga företag, få veta vad som händer i våra alltmer uppmärksammade branscher.

Framtiden ser mer spännande ut än på länge. Konsolideringstakten ökar snabbt, byggkostnaderna ligger under samhällets lupp, miljö och hållbarhetsfrågor dominerar debatten. I JBF speglar vi utvecklingen från fackhandelns horisont.

Fortsätt att ge oss tips, för JBF kommer att jobba hårt för att fortsätta vara Bygg-, Järn- och Färgfackhandelns mest lästa tidning!

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-05-20 15:09:23

Länk till nyhetsarkivet