L

Nytt försäljningsindex från HUI

I höst kommer HUI Research att lansera ett nytt försäljningsindex för detaljhandeln och det kommer att ta bättre hänsyn till hur digitaliseringen påverkar handel.

Market.se skriver att digitaliseringen och branschglidningen förändrar detaljhandeln i snabb takt. Nu sker tillväxten främst på nätet och det fångas inte upp av befintliga statistikkällor.

Det nya indexet kommer att ta bättre hänsyn till digitaliseringens inverkan i syfte att ge handeln ett mer relevant facit över utvecklingen i handelns olika delbranscher.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-06-03 14:59:56

Länk till nyhetsarkivet