L

Byggandet faller men konjunkturen är stark

De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna har minskat med 3 procent under de första tre månaderna i år jämfört med samma period förra året, och värdet på påbörjat husbyggande för detaljhandeln är 15 procent lägre än vid samma period förra året.

Industrifakta anser att utvecklingen visar på den utmaning som den traditionella handeln står inför med hänsyn till e-handelns utbredning, vilken dämpar behovet av butiksyta.

När det gäller konjunkturen i övrigt är tonläget muntrare. Enligt Underleverantörsbarometern, som tas fram av Svensk Industriförening Sinf, ökar antalet företag som tror att högkonjunkturen håller i sig ett tag till.

Underleverantörsbarometern visar att

  • 65 procent av företagen tror att högkonjunkturen viker först efter 12 månader. I föregående kvartal var andelen 54 procent,
  • 6 procent av företagen spår att högkonjunkturen viker inom 6 månader. Detta att jämföra med 11 procent förra kvartalet och 14 procent motsvarande kvartal 2018,
  • 52 procent av företagen har ökat sin omsättning under kvartal 1 2019. Detta att jämföra med 50 procent motsvarande kvartal 2018,
  • 41 procent spår en ökad orderingång för nästkommande kvartal. Detta att jämföra med 42 procent motsvarande kvartal 2018 och 41 procent fjärde kvartalet 2018,
  • 64 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. I förra Underleverantörsbarometern var siffran 65 procent,
  • andelen som planerar att öka personalstyrkan under innevarande kvartal är 28 procent jämfört med 33 procent föregående kvartal.
Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-06-03 15:09:12

Länk till nyhetsarkivet