Stora Enso ökar produktionen av KL-trä

Stora Enso har invigt sin nya produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland. Den nya linjen ska producera 100 000 kubikmeter korslimmat trä per år, vilket motsvarar material till cirka 4 500 normalstora lägenheter.

Detta är Stora Ensos första produktionslinje för korslimmat trä i Sverige. Sedan tidigare har man två produktionslinjer i Österrike.

Produktionslinjen började byggas 2017 och kostnaden för Investeringen uppgår till cirka en halv miljard kronor. Investeringen innebär 60 nya jobb vid Gruvöns sågverk.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-06-03 15:00:07