L

Orosmoln inom handeln

Trots den goda konjunkturen sjunker handelns lönsamhet då e-handeln skapar en intensiv prispress som pressar marginalerna. Tuffast är läget för medelstora företag inom sällanköpsvaruhandeln visar Svensk Handels lönsamhetsrapport.

Svensk handel uppger att andelen e-handelsföretag inom sällanköpsvaruhandeln har ökat från 6 till 24 procent mellan år 2007 och 2017. Dock har majoriteten av e-handelsföretagen svag lönsamhet.

Järn- och bygghandeln har fått draghjälp av den starka bostadsmarknaden och visar starkare siffror än andra branscher. Men för handeln som helhet, det vill säga parti- och detaljhandeln sammantagna, sjunker ändå rörelsemarginalen 2017 trots goda konjunkturella förutsättningar och tillväxtsiffrorna är betydligt svagare än ekonomin i stort.

Branscher med hög e-handelsandel har generellt mer pressad lönsamhet, som elektronikbranschen och klädbranschen. Elektronikbranschen har haft en årlig omsättningstillväxt på nära noll mellan år 2013 till 2017. Och 2017 uppvisade klädhandeln för första gången på 20 år en lägre rörelsemarginal än sällanköpsvaruhandeln som helhet.

UC uppger att konkurserna i detaljhandeln minskade med 12 procent under juni, men totalt under årets första sex månader har de dock ökat med 15 procent. 

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-07-01 11:23:00

Länk till nyhetsarkivet