Bygghandeln ökar stort

Bygghandelns omsättning under årets första kvartal ligger nära 10 procent över nivån för samma period förra året. Främsta orsaken är att många projekt går in i färdigställandefasen, enligt Navet Analytic som också spår en ökning av byggmaterialvärdet med 15 procent.

Den 10 procentiga ökningen kan jämföras med helåret 2018 som hade en försäljningsökning på 3 procent jämfört med 2017.

Nu har husbyggnadsinvesteringarna som helhet tappar fart, men många påbörjade projekt går in i färdigställandefasen. Och det har ökat försäljningen. Vidare ökar underhållsaktiviteten och i viss mån även ombyggnadsinvesteringarna.

Navet uppger också att rensat för installationsmateriel beräknas det första kvartalets byggmaterialvärde ha uppgått till drygt 17 miljarder kronor, vilket skulle kunna innebära en tillväxt för byggmaterialvärdet på 15 procent jämfört med helårsvolymen 2018, förutsatt att takten i ny- och ombyggnadsinvesteringarna håller i sig under resten av året.

Starkast tillväxt har först och främst kontor, handel och industri medan bostadsbyggandet, och då främst småhusbyggandet, utvecklas svagare.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-07-01 11:22:56

Länk till nyhetsarkivet