XL-Bygg får ny huvudägare

Norska Mestergruppen AS förvärvar majoriteten av aktierna i XL-Bygg AB och blir ny huvudägare i bygghandelskedjan.
– Detta är ytterligare ett steg i att befästa vår position som den ledande bygghandelskedjan i Sverige, säger Karin Eriksson, vd på XL-Bygg.

Mestergruppen AS äger sedan 2016 XL-Bygg i Norge och byggvaruhuskedjorna Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg och totalt har företaget 220 byggmaterialanläggningar i Norge. Mestergruppen äger också bland annat huskedjorna Mesterhus, Systemhus och Blink Hus med fler än 280 medlemsföretag.

– Byggvaruhandeln och dess kunder står inför stora förändringar under de kommande åren. Köpmönstren och kundernas preferenser förflyttas och för att möta detta behöver vi utveckla nya produkt- och tjänstekoncept. Vi vill bidra till att accelerera XL-Byggs utveckling, både i Norge och i Sverige, genom gemensamma insatser på strategiskt viktiga områden. Samtidigt vill vi bidra till att XL-Bygg kan vara en aktiv aktör i den konsolidering som pågår i branschen, säger Mikkel Sandvik, koncernchef i Mestergruppen.

– Vi kompletterar varandra mycket bra. Mestergruppen har, precis som vi, ambitionen att vara proffsens val och att vara en stark lagspelare till yrkeskunder. Nu kan vi bli ännu starkare och få nya resurser till att påskynda expansion och digitalisering. Vi har sedan tidigare ett nordiskt samarbete, vilket också underlättar, säger Karin Eriksson.

Övriga ägare i XL-Bygg Sverige utgörs av cirka 60 fristående handlare med verksamhet på över 100 orter i landet.

Nu inväntas Konkurrensverkets besked för att göra klart affären, som beräknas bli klar i augusti.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-07-01 11:22:53

Länk till nyhetsarkivet