L

Fortsatt tillväxt för Swedol

Swedols intäkter ökade med 9,8 procent under det andra kvartalet och 11,8 procent under det första halvåret 2019. Den organiska tillväxten, inklusive nyöppnade butiker, uppgick till 2,1 procent under kvartalet och 4,0 procent under perioden.

Bolaget uppger att expansionen av butiksnätet, förvärvsaktiviteter och implementering av koncerngemensamt IT-system i Norge påverkade kvartalets rörelsemarginal negativt, men är viktiga satsningar för framtiden.

Intäkterna under det andra kvartalet uppgick 922,8 miljoner kronor (840,7 miljoner kronor 2018). Rörelseresultatet uppgick till 89,6 miljoner kronor (89,4 miljoner kronor 2018). Nettoresultatet blev 64,2 miljoner kronor (68,1 miljoner kronor 2018).

Under det första halvåret uppgick Intäkterna 1 728,4 miljoner kronor (1 545,4 miljoner kronor 1028). Rörelseresultatet uppgick till 139,1 miljoner kronor (113,4 miljoner kronor 2018). Nettoresultatet blev 95,8 miljoner kronor (85,5 miljoner kronor (2018).

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-08-12 14:06:41

Länk till nyhetsarkivet