L

Södra stark på vikande marknad

Södras rörelseresultat för första halvåret blev 2 009 miljoner kronor jämfört med 2 257 miljoner kronor motsvarande period i fjor. För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 6 199 miljoner kronor, vilket är en minskning samma period i fjol på 6 626 miljoner kronor.

För det andra kvartalet minskade också rörelseresultatet från 1 318 miljoner kronor till 861 miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 118 miljoner kronor vilket är betydligt lägre än förra årets 210 miljoner kronor, vilket avspeglar en lägre prisbild för sågade trävaror. Kvartalets omsättningen uppgick till 1 592 miljoner kronor jämfört med motsvarande period förra året på 1 515 miljoner kronor. 

Södra uppger att samtliga produktionsanläggningar presterade goda resultat och produktionen av KL-trä startades planenligt i maj. Priserna på företagets huvudprodukter, marknadsmassa och sågade trävaror, har som väntat justerats ned, men låg på en fortsatt hög nivå under kvartalet. Dock kommer konjunkturavmattningen att medföra lägre kvartalsresultat andra halvåret jämfört med föregående år.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-08-12 14:06:40

Länk till nyhetsarkivet