L

Bergs Timber tror på växande marknad

I sin halvårsrapport uppger Bergs TImber att konsumtionen av sågade trävaror ligger fortsatt på en hög nivå. Priset har dock fortsatt att sjunka, främst till följd av ökad produktion från de granbarkborreskadade skogarna i Centraleuropa.

Woodnet.se uppger att Bergs Timbers resultat för sågverken under årets andra kvartal har minskat betydligt men att det ändå inte rubbar bolagets positiva syn på marknaden på medel och lång sikt, eftersom efterfrågan på trä som ett förnyelsebart och effektivt byggmaterial ökar.

Marknaden för trädgårdsprodukter uppges vara fortsatt bra och att bolaget förväntar sig att marknaden för vidareförädlade varor också kommer att vara fortsatt god. Under andra hälften av året kommer den nya husfabriken i Byko-Lat i Lettland att tas i drift, vilket gör det möjligt att öka produktionen av fönster och dörrar. 

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-08-12 14:06:38

Länk till nyhetsarkivet