Sämre för Byggmax

Byggmax redovisar ett resultat före skatt på 123 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket är 4 miljoner kronor sämre än motsvarande period 2018. Men försäljningen ökade med knappt 4 procent under samma period.

Resultatet efter skatt stannade på 86,7 miljoner kronor, vilket kan jämföras med resultatet för samma period förra året på 96,7 miljoner kronor.

För den aktuella perioden ökade bolagets nettoomsättning från 1,731 miljarder kronor till 1,799 miljarder kronor och bruttomarginalen ökade från 30,2 till 30,7 procent. 

EBITA, alltså rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar, exklusive engångsposter uppgick till 132,9 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 135,3 miljoner kronor.

Byggmax uppger att färre hushåll väntas använda rotavdraget för att renovera i år men det finns tecken på en starkare svensk bostadsmarknad och konsumenternas renoveringsbehov är fortsatt stort under en lång tid framöver.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-08-12 14:06:38

Länk till nyhetsarkivet