Knapp ökning för Keskos byggvaruförsäljning

Keskos intäkter under det andra kvartalet inom dagligvaruhandel ökade med 7 procent till 1 409 miljoner euro och inom segmentet bygg- och teknikhandel ökade intäkterna med 0,5 procent till 1 162 miljoner euro jämfört med samma period i fjol.

Dagenshandel.se uppger att Kesko spår fortsatt en högre jämförbar nettoförsäljning och ett ökat rörelseresultat de kommande tolv månader i jämförelse med föregående tolv månader.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-08-12 14:06:36

Länk till nyhetsarkivet