Få ljusglimtar i färsk byggstatistik

Byggnadsinvesteringar och underhållskostnader för lokaler har minskat under årets sex första månader 2019, enligt Navet Analytics. Totalt är nedgången 3 procent i jämförelse med samma period 2018.

Nybyggnadsinvesteringarna minskade med 8 procent jämfört med samma period föregående år, medan ombyggnadsinvesteringarna istället ökade med 13 procent. 

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB började cirka 24 650 lägenheter att byggas under första halvåret 2019, vilket är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter började byggas.

Av de påbörjade lägenheterna är cirka 4 850 i småhus, vilket är 21 procent färre än under samma period 2018, och cirka 19 800 i flerbostadshus, vilket är en minskning med 9 procent.

På SCB:s hemsida finns uppgifter antalet påbörjade lägenheter under första halvåret 2018 och 2019 fördelat på regioner. (Ny sida öppnas).

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-08-26 13:54:55

Länk till nyhetsarkivet