Ökad försäljning i byggvaruhandeln

Byggmaterialhandlarnas Byggmaterialindex visar att försäljningen ökade med 2,8 procent under det andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Totalt slutade den ackumulerade tillväxten för första halvåret på 4,2 procent.

Under första halvåret växte västra Sverige mest. Störst bidrag gjorde produkterna skivmaterial, tryckimpregnerat virke och trävaror, vilka stod för en femtedel av branschens omsättning och för drygt en tredjedel av tillväxten.

De fem produktkategorier som sålde mest i rangordning var 1. Skivmaterial, 2. Tryckimpregnerat virke, 3. Trävaror, 4. Armering, stål och metallvaror och 5. Hållfasthetssorterat virke.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-08-26 13:54:54

Länk till nyhetsarkivet