Uppåt för Vida trots prispress

Vidas rörelseresultat för första halvåret är 434 miljoner kronor, jämfört med 478 miljoner kronor under motsvarande period 2018. Resultatet har påverkats negativt av en sämre prisnivå för sågade trävaror.

Woodnet.se skriver att efterfrågan på sågade trävaror är fortsatt god men produktionen har ökat i Centraleuropa vilket lett till att prisnivån för sågade trävaror har successivt försämrats under perioden, och det väntas fortsätta under hösten. 

Enligt Vida ska expansionen på modultillverkning av lägenheter fortsätta, trots dålig lönsamhet under perioden på grund av uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-09-09 12:44:20

Länk till nyhetsarkivet