Lägre aktivitet på byggmarknaden

Aktiviteten på byggmarknaden fortsätter dämpas enligt Navet Analytics, som har analyserat arbetsvolym och orderstockar bland byggtekniska konsulter samt påbörjade husbyggnadsinvesteringar.

Siffrorna från augusti visar att arbetsvolymen för byggtekniska konsulter minskade marginellt med 0,2 procent jämfört med 6 månader tillbaka, uppger Navet Analytics som dock konstaterar att takten för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna fortfarande är god i Sverige, Danmark och Norge under årets första sex månader medan utvecklingen är svagare i Finland. 

I Sverige uppgick de påbörjade investeringar under första halvåret i år till cirka 130 miljarder kronor, vilket ger en positiv årstakt med omkring 5 procent då total husbyggnad under helåret 2018 uppgick till cirka 245 miljarder. Dock väntas den svenska husbyggnadsvolymen minska med 5-10 procent i år. 

Den totala husbyggnadsvolymen i Danmark, Norge och Finland för första halvåret i år landar totalt på 275 miljarder, vilket är en ökning med cirka 8 procent i årstakt då den totala husbyggnadsvolymen under 2018 redovisades till cirka 510 miljarder kronor. Emellertid indikerar prognosen för 2019 nolltillväxt.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-09-09 12:44:17

Länk till nyhetsarkivet