Riksbyggen tillämpar Miljöbyggnad 3.0

Riksbyggen ansluter sig till de skärpta krav som gäller för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 i sin nyproduktion av flerbostadshus. Det innebär bland annat nya krav på livscykelanalys för byggnadsmaterial.

Riksbyggen är positiv till de krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader vilka regeringen avser att införa från 1 januari 2022 och ansluter sig därför redan nu till de skärpta krav som gäller för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0.

De nya skärpa kraven innebär bland annat nya krav avseende Livcykelanalys-baserade (LCA) beräkningar för klimatpåverkan från byggnadsmaterial (stomme och grundkonstruktion).

Riksbyggen tror att dessa krav kommer att driva på utvecklingen av miljövarudeklarationer från materialtillverkare och dessutom bidra till att beställare enklare kan göra aktiva val avseende olika produkters klimatpåverkan.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-09-23 07:03:24

Länk till nyhetsarkivet