Hornbach etablerar sig i Trollhättan?

Hornbach har mark i Överby i Trollhättan men har länge tvekat att öppna en anläggning där på grund av att kostnaderna för markarbetena har rusat i höjden. Nu har byggvarukedjan ansökt om bygglov.

Till market.se uppger Hornbachs marknadschef Andreas Larsson att kedjan har lämnat in en ansökan om bygglov, men något besked om när ett bygge kan komma igång ges inte.

Enligt bygglovsansökan ska anläggningen bli 8500 kvadratmeter stor.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-09-23 06:56:46

Länk till nyhetsarkivet