Nedåt för betongproduktionen

Under 2019 har nedgången för betongproduktionen fortsatt. Totalt tillverkades cirka 2 041 000 kubikmeter betong andra tertialet i Sverige vilket är 5 procent lägre än motsvarande period 2018.

Betongproduktionen inom kategori hus var totalt sett 4 procent lägre jämfört med samma period 2018 och under samma period minskade kategori Infrastruktur med 6 procent.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-10-07 11:55:17

Länk till nyhetsarkivet