Ökad försäljningsvolym

I augusti ökade detaljhandelns kalenderkorrigerade försäljningsvolym med 2,7 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, ökade dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget med 0,6 procent och sällanköpsvaruhandeln med 4,0 procent.

SCB uppger också att den fastprisberäknade och icke-kalenderkorrigerade försäljningsvolymen ökade med 2,0 procent för den totala detaljhandeln. För dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade motsvarande siffra en uppgång på 0,8 procent. För sällanköpsvaruhandeln var uppgången 2,7 procent.

Omsättningen i löpande priser ökade med 2,9 procent i augusti 2019 jämfört med i augusti 2018. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 4,2 procent, medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-10-07 11:57:49

Länk till nyhetsarkivet