Tillväxt i byggmaterialvärde

Det totala byggmaterialvärdet avseende påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar av bostäder samt privata och offentliga lokaler beräknas efter de första sex månaderna uppgå till cirka 32 miljarder kronor, skriver Navet Analytics i sin senaste konjunkturrapport.

Beloppet på drygt 32 miljarder kronor innebär en positiv årstakt med totalt 7 procent jämfört med 2018.

Enligt Navet utvecklas flerbostadsbyggandet svagare än kontor och handel som ökar mest inom både ny- och ombyggnad, främst beroende på den rekordlåga vakansgraden i storstäderna och en hög produktionsnivå i tjänstesektorn.

Samtidigt drivs ombyggnadsinvesteringarna i första hand av en transformation och omställning från handelslokaler till andra typer av verksamheter eller ombyggnader i butiker för att skapa ytterligare mervärde för konsumenterna.

Per Gidlund E-mail:
Publicerad 2019-10-07 11:58:41

Länk till nyhetsarkivet