Sämre för Setra

Setra redovisar för det tredje kvartalet ett rörelseresultat på minus 22 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor sämre än det föregående året. Orsaken är lägre försäljningspriser i kombination med högre timmerpriser och lägre produktionsvolym.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 879 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 966 miljoner kronor för samma period 2018.

För årets första nio månader visar Setra ett rörelseresultat på 95 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än samma period 2018 då rörelseresultatet uppgick till 287 miljoner kronor. Nettoomsättningen har också minskat under denna period, från 3 325 miljoner kronor 2018 till 3 262 miljoner kronor 2019.

Enligt Setra har marknadsförhållandena sedan slutet av 2018 blivit alltmer utmanande. God timmertillgång i kombination med svagare tillväxttakt, pressar priserna på trävarumarknaden globalt. För marknadsutvecklingen under det kommande kvartalet råder fortsatt stor osäkerhet.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 16:47:56

Länk till nyhetsarkivet