Vikande marknad för dörrar, fönster och trappor

Det minskade bostadsbyggandet får tydliga följder på byggmaterialsidan, enligt Trä- och Möbelföretagen, TMF, vars delårsrapport visar en minskning av småhusproducenternas leveranser av dörrar, fönster och trappor. Dock ökar flerbostadshusen i trä.

Leveranser av dörrar har minskat med 1 procent och för fönster är nedgången 6 procent medan antalet levererade trappor har minskat med 17 procent under första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018.

Emellertid har antalet flerbostadshus med stomme av trä ökat. Totalt levererades 2 199 lägenheter under första halvåret 2019, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2018.

Orsaken anges vara att fler kommuner systematiskt integrerar trä i det övergripande hållbarhets- och utvecklingsarbetet. Allt fler kommuner har också antagit egna träbyggnadsstrategier.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 16:51:06

Länk till nyhetsarkivet