SundaHus och Svanen utökar samarbetet

Svanens Husproduktsportal och SundaHus Miljödata ökar utbytet av information vilket ska göra det enklare att välja rätt produkter och dokumentera dessa i samband med Svanenmärkning av byggnader.

I praktiken innebär samarbetet ett säkrare och effektivare utbyte av information bland annat baserat på GTIN-nummer.

Redan idag finns en koppling som innebär att produkter märkta med Svanen eller EU-blomman visas i SundaHus Miljödata. I systemet visas även produkter som är registrerade, deklarerade och granskade (det vill säga “listed”).

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 16:52:13