Basta fasar ut ämnen i byggvaror

2018 enades EU om en definition för hormonstörande ämnen och nu tar Basta fram en vägledning för att bedöma hormonstörande ämnen i syfte att fasa ut särskilt farliga ämnen i byggvaror och anläggningsprodukter.

Bastas initiativ innebär att ett större ansvar läggs på de som tillverkar och saluför ämnen, kemiska produkter och varor.

Basta kommer att begränsa alla ämnen som har en hormonstörande effekt enligt EU:s definition. Vidare blir det samma strikta behandling av hormonstörande ämnen som för till exempel cancerframkallande ämnen eller ämnen som påverkar vår reproduktion.

Även i fortsättningen kommer externa listor att kunna användas som underlag för tillverkarens bedömning av vad som är ett hormonstörande ämne om annat vetenskapligt underlag saknas.

Vägledningen ska vara klar i slutet av året.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 16:53:49

Länk till nyhetsarkivet