Byggvarukostnaderna stiger

Entreprenörernas byggmaterialkostnader sjönk med 0,2 procent mellan augusti och september 2019 men på årsbasis har de ökat med 3,2 procent, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.

Mellan augusti och september 2019 sjönk byggmaterialkostnaderna generellt med 0,2 procent. Endast snickerier och vitvaror ökade med 0,3 respektive 0,1 procent. Kostnaderna för alla andra kategorier sjönk eller var oförändrade. Mest minskade det för armeringsstål och trävaror som föll med 0,8 respektive 0,7 procent.

På årsbasis har byggmaterialkostnaderna ökat med 3,2 procent. Kostnaderna för järn och stål inklusive armeringsstål och vitvaror har ökat mest med 8,4 respektive 4,7 procent. Kostnaderna för andra kategorier har också ökat förutom för trävaror som har sjunkit med 0,3 procent.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 16:55:10

Länk till nyhetsarkivet