Ökad försäljning av limträ

Under 2019 års nio första månader levererade svenska limträtillverkare över 68 000 kubikmeter limträbalk och pelare vilket är en ökning med åtta procent jämfört med samma period förra året, uppger Svenskt Trä.

Projektbalk, som säljs till stora byggen, står för närmare 60 procent av den totala volymen medan lagerbalk som säljs via bygghandeln har resterande 40 procent.

Försäljningen av projektbalk har ökat med tio procent och lagerbalk med sex procent.

Under september nådde limträtillverkarna en total försäljningsvolym på 9 265 kubikmeter, vilket är 265 kubikmeter lägre än rekordet från september 2016.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 16:58:32

Länk till nyhetsarkivet