Renoveringstakten ökar

Nyproduktionen minskar medan renoveringstakten har varit hög under 2019, visar Renoveringsindex och en renoveringsrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF, som pekar på att renoveringsskulden fortsätter att krympa.

Nyproduktionens kapacitet har förflyttats till renoveringsskulden hos främst miljonprogrammet, hävdar TMF vars nollmätning från 2013 uppskattade att 471 000 lägenheter inom miljonprogrammet var i behov av renovering.

Årets rapport visar att det i genomsnitt har renoverats cirka 54 000 lägenheter om året, vilket gör att det återstår cirka 155 000 lägenheter att renovera och det bör vara klart inom fem år.

Renoveringsindex visar också en positiv utveckling. Det har vägt samman rotavdraget och Statistiska Centralbyråns, SCB:s, handelssiffror och sammanvägningen visar att i augusti ökade svenskarnas renoveringsutgifter med 0,32 procent, vilket är den högsta siffran sedan 2015.

Enligt SCB omsatte handeln med bygg- och vvs-varor, färg och elartiklar 5,6 miljarder kronor i Sverige och samtidigt var svenskarnas utgifter för rot-avdragsberättigade tjänster 2,5 miljarder kronor, något mer än i augusti 2018.

Detta gör att Renoveringsindex stiger med 0,32 procent. Hittills i år har Renoveringsindex stigit med 3,52 procent.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 17:02:18

Länk till nyhetsarkivet