Tillväxt i byggvaruhandeln

Försäljningsvolymen i den byggrelaterade handeln kan komma att växa med 4,5 procent under 2019 jämfört med fjolåret. Det bedömer Navet Analytics med stöd av sina månadsindikatorer från bygg- och fastighetsmarknaden.

Indikatorerna visar att större nybyggnadsprojekt minskar i omfattning. Däremot växer underhållsvolymen och Gör-det-självsektorn, vilket gynnar den lokala bygghandeln.

Det finns också indikationer på fortsatt låga räntor och att hushållen har något positivare förväntningar på bostadspriserna, vilket kan komma att gynna bygghandeln.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-10-20 17:05:08

Länk till nyhetsarkivet