Nedgång för Bergs Timber

Bergs Timbers delårsrapport visar en tydligt minskad omsättning, lägre försäljningsvolymer och sämre marginal för sågverken. Nettoomsättningen sjunker för det tredje kvartalet till 721 miljoner kronor jämfört med förra årets 805 miljoner.

Prisnedgångar på sågade och hyvlade trävaror, skador av granbarkborre och höga avverkningsvolymer är de utmaningar som lyfts fram i rapporten.

Men man framhåller att koncernen har en bred bas, med sågverk, hyvlerier, pellets, förädlade trävaror för bygg och trädgård, hus, och logistikverksamhet, vilket man ser som en styrka på en troligen fortsatt osäker marknad.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-11-04 11:49:49

Länk till nyhetsarkivet