Martinssons ska öka produktionen

Martinssons investerar 120 miljoner i anläggningarna i Bygdsiljum och Kroksjön för att kunna öka produktionen av trävaror, limträ och KL-trä. Med investeringarna väntas produktionen på sikt uppgå till 580 000 kubikmeter trävaror per år.

Martinsons har under de senaste åren genomfört flera satsningar på sina sågverk i Bygdsiljum och Kroksjön. Trävaruleverantören har också investerat i sin limträtillverkning och höjt både produktion och kvaliteten.

Per Gidlund E-mail:pergid@gmail.com
Publicerad 2019-11-04 11:49:45

Länk till nyhetsarkivet